GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:3 – engelen oordelen

23-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet dat wij engelen zullen oordelen?

Paulus gaat er vanuit dat men in Korinthe wel wist dat zij als ekklesia geroepen zijn om de wereld (:2) maar ook de engelen te oordelen. Dat behoorde kennelijk tot het basispakket dat Paulus hen had onderwezen. En inderdaad, tot het ABC van Paulus’ onderwijs behoort de waarheid dat de ekklesia het lichaam van Christus is. Eéngemaakt met hem. Ze deelt in zijn positie en toekomst. En daarmee ook in zijn taak om GODS Koninkrijk te vestigen in hemel en op aarde.

Wanneer de ekklesia zal worden weggerukt (1Thes.4:17) van de aarde dan is dat om Gods troon in de hemel te bezetten (Openb.12:5). Satan en al zijn engelen zullen bij die gelegenheid uit de hemel op aarde worden geworpen (Openb.12:7-9). Anders gezegd: wij naar boven, zij naar beneden. Dan zal de tijd aanvangen van de grote verdrukking voor Israël (Openb.12:6). De ekklesia gaat in de hemel de positie innemen die nu nog door de machten van de duisternis wordt ingenomen (Ef.6:12). Vandaar dat wij voor hen rivalen zijn en zij ons bestrijden.

Vergis je niet: de ekklesia wacht een grootse taak in de toekomst. Bestemd voor de troon in de hemel!

Delen: