GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:16 – vrede in de praktijk

22-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want hoe weet jij vrouw, of jij de man zult redden? Of hoe weet jij man, of jij de vrouw zult redden?

In vers 15 betoogde Paulus dat de broeder of zuster de ongelovige partner zou laten gaan, wanneer deze niet meer met hem of haar wil samenleven. Waarom zou de gelovige daar dan geen vrede mee kunnen hebben? Het is geen eigen keuze, het overkomt je.

Een gelovige kan wel alles uit de kast halen om de ongelovige op andere gedachten te brengen, maar wie weet of je daarin daadwerkelijk zult slagen? Met ‘redden’ bedoelt Paulus hier kennelijk de ongelovige tot een gelovige maken. Of in elk geval hem of haar tot een gelovig standpunt over te halen, zodat deze niet langer de scheiding wil doorzetten. Dan zou ook de partner als echtgenoot/echtgenote gered zijn.

Pogingen om van de ongelovige huwelijkspartner een gelovige te maken (=redden) zijn heilloos en in de praktijk een bron van onvrede. Het zorgt voor eindeloze discussies en conflicten met als netto-resultaat: verwijdering. Wie het Evangelie kent, weet dat GOD ook de Redder is van de ongelovige partner. En op zijn tijd zal GOD hem of haar ook dit geloof toedelen (:17). Dat besef is vrede!

Delen: