GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:17 – rust

23-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zoals de Heer aan ieder toebedeelt, zoals God ieder heeft geroepen, laat ieder zo wandelen. En zó schrijf ik het voor in al de ekklesia’s.

Wat we ook zijn of hebben, niets is van onszelf. Het is de Heer die toebedeelt. Dat geldt ook voor onze roeping. Zij die door GOD tevoren daartoe zijn gekend en voorbestemd, die roept Hij (Rom.8:30). GOD heeft een plan met elk schepsel maar zij die vandaag worden geroepen hebben de taak om als  eerstelingen betrokken te zijn in zijn werk. Aan hen is een bijzonder voorrecht maar ook een bijzondere verantwoordelijkheid toebedeeld.

Wat betekent dat in de praktijk? Hoe zouden gelovigen wandelen? De algemene richtlijn die Paulus in zijn brieven altijd voorhoudt is dat gelovigen zouden wandelen zoals GOD hen heeft geroepen. Dat betekent uiteraard een wandel in overeenstemming met waartoe ze werden geroepen. Maar hier betekent het vooral dit: een wandel in overeenstemming met waarin ze werden geroepen. Culturele, maatschappelijke of sociale verschillen spelen geen enkele rol wanneer GOD een mens roept. Blijf daar dan ook gewoon in, en doe daar niet moeilijk over. Accepteer de plaats en rol die GOD je toebedeelt en beleef de vrede die deze aanvaarding geeft!

 

Delen: