GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:2 – God, onze Vader

08-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… genade met jullie en vrede vanaf God, onze Vader en van [de] Heer Jezus Christus…

De ene GOD zoals we Hem in de Schrift leren kennen is Vader. De uitdrukking “God, de Vader” komen we tientallen keren tegen in de Schrift. Jezus Christus sprak zijn Vader aan als “de enige waarachtige God” (Joh.17:3). En Paulus schreef: “voor ons nochtans is er één God, de Vader” (1Kor.8:6). Daarom lezen we nooit over ‘God de Zoon’. Het is altijd: “de Zoon van God”.

De belijdenis van “één God, de Vader” is de eerste van alle Bijbelse waarheden (Mar.12:31,32). Er is geen ander God, dan alleen Hij. Iedere leerstelling die niet hier begint maakt een valse start.

Genade en vrede is afkomstig van God, onze Vader. Maar Hij is ook de God en Vader van de Heer Jezus Christus (1:3). Dat is de mens Jezus (=JAHWEH redt) in zijn verheerlijking. Een heerlijkheid die hij ontving toen God hem als Eersteling uit de doden opwekte (Hand.2:36). In dat historisch feit ligt de kiem van alle ‘vreugde om niet’ (=genade) en van vrede verankerd. En heel de schepping zal daarin delen. De dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan door allen levend te maken!

Delen: