GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:2 – genade en vrede!

07-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… genade met jullie en vrede vanaf God, onze Vader…

Al Paulus’ brieven, zonder uitzondering, beginnen met deze aanzegging. Genade en vrede zijn samenvattend de eigenschappen van al wat we van GOD ontvangen. Ook in die volgorde. Vrede is het resultaat van besef van genade.

Het is opmerkelijk dat de woorden ‘genade’ en ‘vrede’ als groet dienden in resp. de Griekse en Joodse wereld. In de Griekse taal zei men ‘chaire!’ (Luc.1:28), dat is ‘verheug je!‘. Het is direct verwant aan het woord ‘charis‘ dat Paulus hierboven gebruikt. Genade betekent: vreugde om niet. Genade is elke reden om blij te zijn voor wat je gratis ontvangt. Zonder voorwaarde.

Vrede is de bekende Hebreeuwse groet (Joh.20:19): sjaloom! Vrede spreekt van harmonie en het staat tegenover conflict, oorlog en wanorde. Het kan in het hart worden beleefd maar ook tussen mensen onderling. Bovenal spreekt vrede van de harmonie die GOD tot stand brengt met en in zijn schepping.

Genade en vrede zijn van GOD afkomstig. Van GOD die een Vader is en daarom ook zorg draagt en garant staat voor de goede afloop. Die wetenschap is de basis van ‘vreugde om niet’ en van vrede!

Delen: