GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:1 – aan de heiligen

05-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus…

In de meeste bijbels lezen we in dit vers de woorden ‘in Efeze’. Al of niet tussen vierkante haken. Maar in de belangrijkste handschriften van het Nieuwe Testament ontbreekt deze adressering. Deze brief is kennelijk niet gericht aan een beperkte groep gelovigen in één plaats maar aan allen die “in Christus Jezus” zijn. Niet bestemd voor één plaats op aarde, maar bestemd voor allen in Christus Jezus, in de hemel!

“De heiligen” betekent letterlijk: zij die afgezonderd en apart gesteld zijn. In de Hebreeuwse Bijbel duidt het meestal op Israël dat als volk apart gesteld was. Afgezonderd van de overige volken.  Maar deze brief is niet gericht aan Israël als zodanig. Want dat volk is weliswaar een heilig volk maar op dit moment bepaald niet gelovend in Christus Jezus. Deze brief daarentegen is gericht aan allen die heiligen en daarbij óók gelovigen zijn in Christus Jezus.

Het meervoud “heiligen” komt in deze brief vaak voor (11x). Het typeert de positie van de gelovigen. Door God apart gesteld. Bestemd voor de hoogste plaats. Verbonden en één gemaakt “in Christus Jezus”!

Delen: