GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:8,9 – trouw is GOD

22-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Hij zal jullie ook bevestigen tot het einde toe, onaanklaagbaar in de dag van onze Heer, Jezus Christus. Trouw is God, door wie jullie werden geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Ongeacht het tijdstip van de onthulling van Jezus Christus, vroeg of laat, het zal plaatsvinden. En tot die tijd kunnen we ervan verzekerd zijn dat Jezus Christus ons zal bevestigen in onze roeping. Want als GOD A zegt, dan zegt Hij ook B. Degenen die GOD tevoren bestemt, die roept Hij ook en die rechtvaardigt Hij ook en die verheerlijkt Hij ook t.Z.t (Rom.8:30). Niets hangt daarin van de mens af. Door onze Heer, Jezus Christus worden we bevestigd, d.w.z. vast gesteld in alles waartoe GOD ons roept.

Wanneer de genoemde dag eenmaal zal aanbreken, staat op voorhand reeds vast, dat zij die geroepen zijn, onaanklaagbaar en volmaakt geschikt gemaakt zijn voor hun taak. Alle nadruk legt Paulus op het gegeven dat niet onze trouw maar die van GOD bepalend is voor onze eindbestemming. Gelovigen vandaag vormen een speciale keurtroep, tevoren samengesteld, geroepen om te delen in de gemeenschap van zijn Zoon. Als de Zoon straks zal worden onthuld, delen wij daarin met hem!

Delen: