GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:4 – danken vanwege genade

18-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ik dank mijn God altijd omtrent jullie vanwege de genade van God die aan jullie gegeven wordt in Christus Jezus.

Wanneer Paulus over de Korinthiërs schrijft, kijkt hij met ‘geestelijke ogen’ naar hen. Hij ziet hen niet aan “naar het vlees” (2Kor.5:16). Niet naar zoals de Korinthiërs zich in hun wandel openbaarden, maar op basis van de genade van GOD die aan hen “gegeven wordt in Christus Jezus”. Dat levert een heel andere perceptie op. Dan kijk je niet meer naar wat mensen ooit waren of naar wat ze nu zijn. Nee, dan is de blik gericht op wat GOD van hen zal maken. Is dat ook niet de wijze waarop GOD naar ons kijkt? Hij ziet ons nu reeds, zoals we eenmaal zullen zijn. Volmaakt! Dan gaat het niet meer om wat mensen tekortkomen, maar om hoe GOD zal voorzien.

Deze wijze van waarnemen maakt dat we voortdurend gaan danken. Want we staren ons niet langer blind op de gebreken. Ook niet op die van onszelf. Die gebreken hebben juist ten doel, dat GOD kan tonen hoe Hij bij machte is te voorzien en alles te geven wat nodig is. Want Hij maakt minnen tot plussen!

Delen: