GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit

17-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… genade is met jullie en vrede van God afkomstig, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Paulus begint zijn brieven altijd met deze groet. En omdat we dit  zo vaak lezen, lezen we er gemakkelijk overheen. Terwijl de frequentie van deze mededeling ons juist bedoelt te bepalen bij het grote belang ervan. De woorden zijn zoveel meer dan een formaliteit. De aanhef is trouwens geen wens maar een simpele mededeling: genade is met jullie.

Deze brief is in de eerste plaats gericht aan Korinthe waar in de praktijk veel ongein (lett. on-genade) en onvrede te beleven viel. Maar ook hier demonstreert Paulus, dat niet onze praktijk maar de belofte van God en van de Heer Jezus Christus bepalend is. Door zijn brief op deze wijze aan te vangen, corrigeert Paulus meteen al het ‘vleselijke’ denken van de Korinthiërs. Zij waren gericht op wat de zintuigen aanspreekt en op wat bij de mens aanzien heeft. Maar dat is een valse start. Om genade (=vreugde om niet) en echte vrede te beleven, moet je bij GOD onze Vader zijn. En bij de Heer Jezus Christus. Door te luisteren naar hun levend woord, valt genade zowel als vrede, je gegarandeerd ten deel!

Delen: