GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:5,6,7 – in alles rijk gemaakt

19-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want in alles zijn jullie rijk gemaakt in hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus werd bevestigd onder jullie, zodat jullie niets te kort schieten, in geen enkel charisma…

Paulus denkt terug aan hoe een jaar of drie eerder, het getuigenis van Christus onder de Korinthiërs was ontvangen. In totaal had Paulus daar anderhalf jaar gewoond, veel tegenwerking ondervonden maar ook veel vrucht op zijn prediking mogen zien. De Korinthiërs waren rijk gemaakt in Christus. In hem hadden ze zoveel van waarde gevonden! Door “alle woord” en daarmee ook “alle kennis” die men van hem had verkregen. Dat was het grandioze begin van de ekklesia in Korinthe. In niets schoot men tekort, want GOD voorzag in alles!

Geen tekort, “in geen enkel charisma”, schrijft Paulus. Het begrip ‘charisma’ zal later in deze brief nog een grote rol gaan spelen (hfst.12-14) omdat Paulus nogal wat misverstanden daarover moest rechtzetten. Het woord ‘charisma’ is samengesteld uit ‘charis’ dat genade (=vreugde om niet) betekent, en de uitgang ‘-ma’, dat duidt op het effect van genade. Charisma uit zich op velerlei wijzen (1Kor.12:4). GODS genade is altijd dezelfde, maar in ieder mens heeft ze weer een andere uitwerking!

Delen: