GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen

14-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren…

In 1Korinthe 15:9 noemt Paulus zich “de minste van de apostelen” omdat hij de ekklesia van GOD vervolgd had. In bovenstaand vers trekt hij de kring breder en noemt hij zich niet slechts de geringste maar “de allergeringste van alle heiligen”. In 1Timotheüs 1:15 noemt hij zich zelfs de eerste der zondaren. Een kampioen dus, ondanks al zijn godsdienstigheid en orthodoxie. En in feite zelfs dankzij zijn godsdienstigheid. Want zijn religie had hem verblind en gemaakt tot de meest verklaarde tegenstander ter wereld.

Maar het was uitgerekend zijn extreem beladen verleden dat Paulus geschikt maakte om het demonstratie-model te worden van GODS genade. Want alleen waar geen enkele aanspraak gemaakt kan worden, daar bewijst genade zich het best. Daarom was juist Saulus van Tarsus door GOD uitverkoren om aan de natiën het goede bericht te vertellen. De natiën moeten weten hoe grenzeloos GODS genade is. Die begint waar mensen denken dat ze ophoudt. Die zó krachtig is dat het zelfs de grootste vijand overweldigt. Niet te weerstaan en universeel. Want als er hoop is voor de eerste der zondaren, ja, dan is er hoop voor iedereen!

Delen: