GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn

15-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zondaren zullen van de aarde vergaan, en goddelozen zullen niet meer zijn. Loof JAHWEH, mijn ziel. Halleluja.

Er zijn vele Schriftplaatsen waarin we de waarheid van bovenstaand vers tegenkomen. Dat de goddelozen en zondaren worden omgebracht en niet meer zullen zijn. Het spreekt van het einde van de huidige aeon (wereldtijdperk). Wanneer het Koninkrijk van Christus op aarde zal worden gevestigd en allen die dat tegenstaan zullen omkomen. Dat betekent dat bij de aanvang van de komende aeon alleen gelovigen op aarde zijn overgebleven.

Is de dood van al deze goddelozen daarmee hun definitieve lot? Zeker niet. De dood heeft in de Schrift nooit het laatste woord. Zij zullen in het graf blijven en opstaan om te worden gericht bij de “grote witte troon” (Openb.20). Alles wordt bij die gelegenheid recht gezet. Maar de aeon die dan nog volgt en waarin Christus ook nog zal heersen, zal niet hun deel zijn. Daarom sterven zij opnieuw, “de tweede dood”.

Pas aan het einde van Christus’ heerschappij zullen ook zij definitief worden levend gemaakt. Want de dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Daarna is er dus geen dood meer omdat allen zullen leven. Dan zal God “alles in allen” (1Korinthe 15) worden!

Delen: