GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten

17-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten…

De ekklesia wordt in deze verzen vergeleken met een huis. In de dubbele zin van het woord. In vers 19 als aanduiding van de huisbewoners (zoals in de zin “ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen”). En in vers 20 is het huis het gebouw waarin men woont. In beide gevallen is de ekklesia een tempel, het huis namelijk waar GOD zelf woont.

Het fundament van het bouwwerk waarvan Paulus spreekt, is gelegd door “de apostelen en profeten”. Uiteraard niet de profeten van het ‘Oude Testament’ want in dat geval zouden zij als eerste zijn genoemd (zie ook 3:5). De ekklesia is begonnen met “de apostelen” (zie ook 1Kor.12:28: “ten eerste apostelen”). ‘Apostelen’ betekent ‘afgevaardigden’ en het verwijst naar de mannen die door de opgewekte Christus werden afgevaardigd (1Kor.9:1; 15:7).

Naast ‘afgevaardigden’ zijn de fundament-leggers ook ‘profeten’, d.w.z. mensen die rechtstreeks woorden van GOD mochten doorgeven. Zij allen droegen zorg voor de solide basis van de ekklesia. Hoogstpersoonlijk door Christus zelf afgevaardigd. Paulus was de laatste van hen (1Kor.15:8; 9:1). In de eerste generatie werd het fundament gelegd. Eenmalig. Het Woord is gesproken en zwart-op-wit aan volgende generaties doorgegeven. Daarop kunnen we bouwen!

Delen: