GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen

18-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij de uiterste hoeksteen Christus Jezus zelf is.

Bij “uiterste hoeksteen” wordt vaak gedacht aan de sluitsteen. De top van het bouwwerk, op de gevel. De bekroning dus. Maar vermoedelijk denkt Paulus aan de hoeksteen aan de basis, waarop het bouwwerk is gefundeerd. Dat was ook het onderwerp eerder in de zin.

Paulus refereert aan meerdere plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel. Zoals aan Psalm 118:22: “De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van JAHWEH is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen!”. Israëls leidslieden mogen dan hun Messias hebben verworpen, GOD heeft hem niettemin gemaakt tot hoeksteen. De eerste steen van een ander, geestelijk bouwwerk: de ekklesia in onze dagen. Dat had Israël niet voorzien en vandaar ook de  woorden: “het is wonderlijk in onze ogen!”.

Naast Psalm 118, zinspeelt Paulus ook op de profetie in Jesaja 28:16. Daar verklaart GOD: “… zie Ik fundeer in Sion een steen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen…”. In Jeruzalem werd de ‘steen’ beproefd maar daar was het ook dat GOD zijn zoon deed opstaan uit de doden. Als Eersteling. Daarmee werd hij de kostbare hoeksteen waarop heel GODS bouwwerk is gegrondvest!

Delen: