GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:21 – verbinding in hem

19-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… waarbij de uiterste hoeksteen Christus Jezus zelf is, in wie ieder bouwwerk samen verbonden wordt, groeiend tot in een heilige tempel in [de] Heer.

Het is in Christus Jezus, de hoeksteen, dat de ekklesia haar samenhang vindt. Dat geldt niet alleen voor de ekklesia in onze dagen. Het is waar voor “ieder bouwwerk” dat bestemd is om GODS tempel te zijn. GOD heeft meer ‘bouwprojecten’ dan alleen de huidige ekklesia.

In de nabije toekomst zal GOD de draad weer oppakken met Israël. Het volk zal tot erkenning komen van haar Messias en hij zal zijn Koninkrijk vestigen in Jeruzalem. En GOD zal wonen te midden van zijn volk als in een tempel. En ook dan zal Jezus Christus degene zijn die samenvoegt en verenigt. Hij zal het volk bijeen brengen vanuit de natiën.

Het is een universele waarheid dat door Christus eenheid tot stand komt. Ware verbinding en eenheid is geen mensenwerk. De ekklesia die GOD vandaag uitroept is geen instituut of organisatie. Het heeft ook geen ledenlijst of menselijk bestuur. De ekklesia is een organisme dat groeit en het vormt een geestelijke eenheid. Bestuurd vanuit het Hoofd in de hemel. Niet iets maar Iemand verbindt hen. De levende hoeksteen!

Delen: