GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:10 – niet ik…

27-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want meer dan zij allen zwoegde ik, echter niet ik, maar de genade van God die met mij is.

Paulus was zich heel sterk bewust van zijn enorme inzet als apostel voor het Evangelie van de opgewekte Christus. Maar zag hij dat als een prestatie van hemzelf? Absoluut niet, hij kon niet eens anders.  Bij zijn roeping was hij overweldigd door GODS genade (1Tim.1:14). Paulus heeft niet voor Christus gekozen maar omgekeerd: Christus had hem uitgekozen en overtuigd. En vervolgens ook persoonlijk onderwezen en gemotiveerd. Als vuurwerk was het Goede Bericht in Paulus’ hart aangestoken – hij kon niet anders dan als een heraut iedereen op de hoogte daarvan brengen.

Paulus had gezwoegd, zeker! Zelfs meer dan al zijn collega-apostelen. Maar terwijl hij dit vaststelt, voegt hij er direct aan toe “echter niet ik, maar de genade van God die met mij is”. Paulus had een aandeel in GODS werk: hij was een stuk gereedschap in zijn hand. Een instrument waarvan GOD zich wilde bedienen. Hoe intensief hij ook betrokken was, het was GOD die zijn genade in hem demonstreerde. Later we nooit vergeten wat de ware verhoudingen zijn. GOD levert de prestatie en wij mogen daarin zijn werktuig zijn!

Delen: