GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek

20-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Als je komt, breng dan de omslag mee die ik achterliet in Troas, en ook de boekrollen, vooral de perkamenten.

Bovenstaande zin is één van de laatst geschreven regels van Paulus in de Bijbel. Hij is gevangen en zijn executie is aanstaande. Deze brief is een geestelijk testament, gericht aan zijn trouwe medewerker Timotheüs. Paulus kaart veel aan in deze brief en de toon is ernstig. Vooral waar het de ontwikkelingen in de christenheid betreft. En het zou nog veel erger worden, zo waarschuwt de apostel.

Maar te midden van alles wat schuift en op drift is, is er één vaste grond dat zou blijven: de heilige Schriften. De Hebreeuwse Bijbel uiteraard, maar ook al die geschriften die er in die dagen bij waren gekomen  vanuit de kring van de apostelen. Nu die generatie kwam weg te vallen, kwam het aan op hun schriftelijk nalatenschap.

Eén van Paulus’ belangrijkste zorgen, vlak voor zijn heengaan, blijkt zijn bibliotheek te zijn. Als apostel van Christus Jezus rustte op hem de taak om alle geschriften te verzamelen en te ordenen die als richtsnoer zouden dienen voor komende generaties. Paulus’ ijver voor de boekenverzameling was geen liefhebberij maar het vervullen van een Goddelijke taak!

Delen: