GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:32 – charizomai

27-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wordt naar elkaar vriendelijk, innerlijk welwillend, genade bewijzend aan elkaar, zoals God in Christus genade bewijst aan jullie.

De meeste vertalingen spreken in bovenstaand vers van ‘elkaar vergeven’ zoals God ons ‘vergeeft’. Maar ‘vergeven’ is een ander woord in het Grieks. Het woord ‘charizomai’ hier, betekent ‘genade bewijzen’. Het is afgeleid van het Griekse woord ‘charis’ dat genade of gunst betekent. Dat wil zeggen: vreugde om niet.

Als er onderlinge grieven zijn, dan is het al heel mooi wanneer we dat kunnen loslaten zonder het de ander aan te rekenen. Al was het maar, om zelf niet langer met verwijten te blijven rondlopen. Maar ‘charizomai’ gaat veel verder! Iets de ander niet aanrekenen is nog negatief. Maar ‘charizomai’ is positief: de ander blij maken.

‘Charizomai’ is niet ‘des mensen’. Het is zoals GOD zich in Christus opstelt naar ons. Niet slechts door het niet aanrekenen van alles wat ons valt te verwijten. Nee, GOD bewijst een wereld die zijn Zoon doodde, zijn gunst door hen het Leven te garanderen. Tegen zoveel ‘onredelijke’ gunst is geen vijandschap opgewassen. “De oude mens” kan zomaar, zonder reden boos zijn. “De nieuwe mens” daarentegen is standaard, zonder bijzondere reden vriendelijk en genade bewijzend!

Delen: