GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:9 – in de arena

17-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want het schijnt mij dat God ons, de apostelen een laatste plaats aanwees, als nabij de dood, want wij zijn een theater geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.

De Korinthiërs hadden zich gesetteld in de wereld en namen deel aan de politiek. Heel anders dan Paulus die samen met zijn collega-apostelen miskend en verdrukt werd. Degenen die GOD als eersten in de ekklesia had geplaatst (12:28), wees Hij kennelijk de laatste plaats toe in de wereld. Ironisch wijst Paulus op het contrast.

De apostelen waren als het ware terdoodveroordeelden in het theater waar zij tot vermaak van de menigte voor de leeuwen zouden worden geworpen. Later zegt Paulus in deze brief (15:32) dat hij in Efeze (vanwaar hij ook schrijft) naar de mens gesproken, gevochten heeft met wilde dieren. Hij legt daarbij ook uit dat als Christus niet zou zijn opgewekt, hij tot de beklagenswaardigste van alle mensen zou behoren (15:19). Want in de wereld viel hem slechts verdrukking en doodsgevaar ten deel. Dat was wat zijn getuigenis hem kostte. Hoe bizar is het in dat licht, dat de Korinthiërs status genoten! Gelovigen lijden in deze wereld miskenning. Dat is niet meer dan normaal. Pas straks volgt de heerlijkheid!

Delen: