GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:8 – nu al regeren?

16-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Reeds zijn jullie oververzadigd. Reeds zijn jullie rijk. Zonder ons heersen jullie als koning. En och, zouden jullie zeker heersen, dan zouden ook wij samen met jullie heersen!

De Korinthiërs hadden zich gesetteld in de wereld. Ze voedden zich met haar filosofieën en wijsheid en waren daar rijk mee. Daarmee vonden ze ook erkenning in de wereld. Wie in de wereld voor vol wil worden aangezien, moet met haar meedoen. Denken zoals zij denkt en praten zoals zij praat. Met die houding ondervonden de Korinthiërs zowel erkenning als invloed.

De wijze waarop Paulus zich uitdrukt (“jullie heersen als koning”), suggereert dat de Korinthiërs ook politieke ambities hadden. Misschien hadden enkelen van hen zelfs zitting in het bestuur van de stad. Maar Paulus is daar allerminst enthousiast over. Hij vond het misplaatst dat de gelovige Korinthiërs uit waren op macht. Misplaatst want prematuur. Te vroeg. De ekklesia is inderdaad bestemd voor de heerschappij over de wereld (6:2). Sterker nog: het woord ‘ekklesia’ is zelfs een politiek begrip en verwijst naar de hoogste instantie van besluitvorming. Maar, zegt Paulus, zover is het nu nog niet. Straks zullen alle gelovigen met Christus regeren. Tot die tijd echter delen we in zijn verwerping.

Delen: