GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk

08-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Gaat geen ongelijk juk aan met ongelovigen.

Het begrip ‘ongelijk juk’ waar Paulus over schrijft, is ontleend aan de landbouw waar men vanouds spandieren gebruikte. In Deuteronomium lezen we dat men geen rund en ezel samen zou laten ploegen (22:10). Zo’n juk knelt en is pijnlijk en ook voor de boer werkt het niet.

Let er op dat Paulus niet schrijft dat men geen juk zou aangaan, maar geen ongelijk juk zou aangaan met ongelovigen. Niet iedere samenwerking met een ongelovige is een ongelijk juk. Een ongelijk juk wordt het wanneer de gelovige water bij de wijn moet doen en zijn geloof moet verloochenen. Het is trouwens ook een ongelijk juk wanneer de ongelovige geforceerd wordt om zich gelovig op te stellen. Een ongelijk juk wringt, knelt en schuurt naar beide kanten. Het duidelijkst zien we dit waar een gelovige een huwelijk aangaat met een ongelovige.

Wat Paulus schrijft is een onmiskenbaar wijze richtlijn. Het legt geen juk op, maar het bewaart voor één van de zwaarste jukken die een gelovige kan dragen: een ongelijk juk met een ongelovige. Wie in vrijheid van geloof de weg wil gaan, ziet daarvan af. Om zonder compromissen, vrijuit Gods woord uit te leven!

Delen: