GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest

09-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… de uiterste hoeksteen Christus Jezus zelf is, in wie ieder gebouw samen verbonden wordt, groeiend (…) in wie ook jullie samen gebouwd worden tot een woonplaats van God in geest.

Christus Jezus is de hoeksteen. Met hem staat of valt GODS woonplaats. Dat is geen fysieke tempel, zoals die ooit in Jeruzalem stond en zoals die daar in de toekomende aeon ook weer zal staan. Maar nu is het een woonplaats van GOD “in geest”. Geestelijk dus. Niet gebonden aan een geografische plaats. Onzienlijk en een verborgen realiteit.

GODS werk vandaag is de bouw van geestelijke woonplaats. Niet gebouwd met bakstenen maar met mensen als “levende stenen” (1Petr.2:5). Waarbij het GOD zelf is die dit bouwwerk tot stand brengt. Vandaar dat er staat dat we als gelovigen “worden gebouwd”. Hij voegt ‘stenen’ toe aan dit bouwwerk. En Hij plaats ze op “het fundament van de apostelen en profeten, de uiterste hoeksteen, Christus Jezus zelf”.

Waar het voor ons als gelovigen op aankomt, is om op dit fundament te blijven staan. Standvastig en onwankelbaar. Ons niet te laten afbrengen “van de hoop van het Goede Bericht”. Wat ‘men’ of mensen ook mogen menen, voelen, zeggen of beweren. Dat is slechts “wind van leer”.

Delen: