GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:6,7 – planten, begieten & groeien

04-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ik plant, Apollos begiet maar de Heer doet groeien. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet is iets, maar God die doet groeien.

Paulus had enkele jaren tevoren in Korinthe de ekklesia ‘geplant’. Niet door een organisatie of genootschap op te richten maar enkel door ‘het Goede Bericht’ daar te verkondigen. En GOD deed het zaad ontkiemen en zo ontstond er een geloofsgemeenschap.

Na anderhalf jaar daar te hebben gearbeid, vertrok Paulus uit Korinthe (Hand.18:11). Ondertussen hadden Priscilla en Aquila, een echtpaar dat met Paulus samenwerkte, ene Apollos ontmoet in Efeze en hem aangemoedigd om naar Achaje over te steken (Hand.18:27). En zo kwam deze in Korinthe terecht (Hand.19:1). Apollos was een vurige, welsprekende Jood uit Alexandrië, doorkneed in de Schriften en inmiddels ook uitstekend op de hoogte van het Evangelie. Als geen ander was hij geschikt om de jonge ‘aanplant’ in Korinthe te ‘begieten’. Hoe anders dan door hen te versterken in het Woord van GOD?

Maar wat betekenen activiteiten als ‘planten’ en ‘begieten’ wanneer GOD niet zou doen ontkiemen en groeien? Het is het unieke, levende woord van GOD, dat aan ‘planten en begieten’, betekenis geeft. Want dat Woord is niet alleen levend, het doet ook leven!

Delen: