GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:7- de komende aeonen

20-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en deed ons samen zitten te midden van de hemelsen in Christus Jezus, om te betonen in de komende aeonen de overtreffende rijkdom van zijn genade in goedgunstigheid over ons in Christus Jezus.

Met Christus gezeten, aan GODS rechterhand, te midden van de hemelsen. Dat is de positie van de gelovige in Christus Jezus. Dat is onze status, plaats en bestemming. Met een uitdrukkelijk doel. Om in de komende aeonen als demonstratie-model te worden ingezet. “Om te betonen”, staat hier.

“De komende aeonen”, dat zijn de wereldtijdperken die zullen volgen op de “tegenwoordige boze aeon”. Eerst in “de toekomende aeon” (1:21), dat verwijst naar “de duizend jaren” (Openb.20) waarin satan gebonden zal zijn. Vervolgens in de aeon daarna, die de voorgaande aeon nog weer zal overtreffen (“de aeon der aeonen”; 3:21). Het is de aeon waarin een nieuw Jeruzalem vanuit de hemel zal neerdalen (Openb.21).

In de komende aeonen zal Christus Jezus heersen. Vanuit de hoogste plaats, “te midden van de hemelsen”. Samen met allen die “in Christus Jezus” zijn. Zijn lichaam, de ekklesia. Een ‘volk’ dat geen enkele aanspraak kon maken is door GOD daar neergezet. Dat is GODS prestatie! En daarmee betoont Hij “de overtreffende rijkdom van zijn genade… over ons”. Alsjeblieft!

Delen: