GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:2 – wandelt in de liefde

29-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons liefheeft…

Liefde raakt de zin van ons bestaan. Logisch, want het is het wezen van GOD die liefde is (1Joh.4:8,16). Het is trouwens ook één van de meest miskende en omlaag getrokken begrippen.

Het hierboven gebruikte woord voor liefde is in het Grieks ‘agapé’ en onderscheidt zich van ‘eros’ (> erotiek) en ‘phileo’ (genegenheid). ‘Agapé’ is de liefde van een vader en moeder voor hun kind (1Joh.3:1). Die liefde is niet gebaseerd op verdiensten of op aantrekkelijkheid maar op een onlosmakelijke en onvoorwaardelijke eenheid. Want wat je kind ook doet, het is en blijft je kind. Agapé-liefde is onvoorwaardelijk en dat typeert de liefde GODS. Agapé-liefde is niet gebaseerd op emoties. Het heeft niets van doen met Valentijn, rozengeur en maneschijn. Met zulke gevoelens is niets mis, maar ze komen en gaan weer. Agapé-liefde daarentegen vergaat nimmer (1Kor.13:8)!

GOD heeft al zijn schepselen lief. Waarom? Omdat het zijn schepping is, “werk van zijn handen”. Dat kán Hij niet laten varen. Deze liefde werd bewezen aan het kruis van Golgotha. Zelfs als de wereld zijn Zoon aan het hout spijkert, dan nóg is zijn liefde onverminderd!

Delen: