GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:6 – er staat geschreven!

04-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

In deze dingen nu broeders geef ik een ander aanzien aan mijzelf en Apollos om jullie, opdat jullie in ons zouden leren, niet te gaan boven hetgeen geschreven staat opdat de één niet boven de ander opgeblazen zou worden, tegen de andere.

In het voorgaande beriep Paulus zich niet op zijn autoriteit als apostel (=afgevaardigde) maar stelt hij zich samen met Apollos op als “assistenten van Christus” (:1). En als beheerders van GODS geheimen deden zij slechts wat van hen gevraagd wordt, namelijk betrouwbaar te zijn (:2). De reden waarom hij zich zo bescheiden opstelt is opdat de Korinthiërs daarin zouden leren “niet te gaan boven hetgeen geschreven staat”.

Inderdaad, Paulus maakte geheimen bekend die nooit eerder waren geopenbaard. Maar hij putte daarbij altijd uit de toenmalige Schriften. Uit wat wij het Oude Testament noemen. Want daarin ligt onder de oppervlakte de wijsheid van GOD verborgen (2:7). En Paulus en Apollos hebben in hun prediking de bedekking die over het oude verbond lag, weggenomen (2Kor.3:14). Hun prediking was dus met recht ont-dekkend!

In wat “er staat geschreven” ligt alles besloten wat aan de ekklesia is gegeven. Het zijn de levende woorden van GOD. Daarin vinden we de opgewekte Christus!

Delen: