GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:23,24 – onze Heer… in onvergankelijkheid

02-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Vrede aan de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade is met allen die onze Heer, Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben.

De brief eindigt zoals ze begon. Genade heerst van het begin tot het eind. Het heeft het eerste en het laatste woord en ook stilistisch brengt Paulus dat tot uitdrukking. Het is karakteristiek voor de apostel die werd afgevaardigd om “het goede bericht van de genade GODS” onder de natiën bekend te maken. En aan wie ook “het beheer van de genade GODS” (3:2) was gegeven. De vrede en genade zijn hier ook geen wens of gebed van Paulus. Ze zijn een vaststelling. Afkomstig van God de Vader en door de Heer Jezus Christus ons deel.

Geweldig hoe de brief eindigt met uitzicht op onze Heer “in onvergankelijkheid“. Dit gaat niet over Jezus op aarde die kwam om te sterven. Nee, het wijst naar boven. Naar hem die na zijn sterven en begrafenis opgewekt werd uit de doden en als eersteling, leven en onvergankelijkheid aan het licht bracht (2Tim.1:10). Dat is de basis van het goede bericht. In hem hebben we de garantie dat de dood volkomen teniet gedaan zal worden!

Delen: