GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus Jezus

03-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, geroepen afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil, en Sostenes de broeder…

We staan aan het begin van een lange en buitengewoon belangwekkende brief. Geschreven door Paulus vanuit Efeze (16:8). Het valt samen met het tijdstip beschreven in Handelingen 19:21. Qua vorm volgt Paulus de klassieke aanhef: eerst de afzender, daarna de geadresseerden en vervolgens een groet. Paulus schrijft deze brief in gezelschap van ene Sostenes, vermoedelijk dezelfde als “de overste van de synagoge” waarover we lezen in Hand.18:17.

Paulus stelt zichzelf voor als “geroepen afgevaardigde van Christus Jezus”. Daarmee spreekt deze brief met de autoriteit van Christus Jezus zelf. Want Paulus is hoogst persoonlijk door hem geroepen en afgevaardigd om namens hem te spreken. Het is waar dat Paulus schrijft het niet waard te zijn om een apostel (=afgevaardigde) te heten (15:9). Maar niettemin, hij is het wel. “… door GODS wil”, wel te verstaan. Het is nooit Paulus’ eigen keuze geweest.

In feite is Paulus’ apostelschap zelfs van een veel hogere orde dan dat van “de twaalf”. Letterlijk hoger. Want hij werd geroepen en afgevaardigd vanuit de hemel in een oogverblindend licht. Hij is ook de laatst geroepen apostel (15:8). Wat Paulus bekend maakt namens Christus Jezus is beslissend, definitief en compleet.

Delen: