GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:18 – verduisterd en onwetend

09-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… zoals ook de natiën wandelen, in zinloosheid van hun denken, verduisterd in het denkvermogen, vervreemd van het leven van God vanwege de onwetendheid die in hen is, vanwege de verharding van hun hart.

Paulus wijst hier de kern aan van wat er mis is met de wandel van de natiën. Het is de zinloosheid van het denken omdat men God niet als GOD dankt en eert (Rom.1:21). Daardoor mist men een vaste oriëntatie en houvast in het denken. En hoe ontwikkeld het denkvermogen of IQ ook moge zijn, het is verduisterd. Het licht en uitzicht dat het besef van GOD met zich meebrengt, ontbreekt. En dus wordt het onvermijdelijk donker van binnen.

GOD is er en Hij is de levende GOD, maar deze wetenschap zijn de natiën kwijt geraakt. Ook de praktijk van de wetenschapsbeoefening is principieel “zonder GOD”. Men rekent slechts met wat men kan waarnemen, en de logica dat er een Schepper moet zijn, wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Men wil het niet weten. “Het is donker geworden in hun onverstandig hart”.

Hoe groot is het contrast GOD wel te kennen, zodat het leven wèl zin en doel heeft. En om in dat besef elke dag te mogen wandelen!

Delen: