GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:25 – mijn evangelie

24-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, aeonen lang verzwegen…

Bovenstaande zin hoort bij het slot van de Romeinen-brief. Het is een ode aan GOD, onderbroken door een tussenzin. Het is in deze tussenzin dat Paulus schrijft over “mijn evangelie” dat geheel onbekend was in voorgaande aeonen. Als een geheimenis werd het aan hem geopenbaard. Vandaar ook dat Paulus het “mijn evangelie” noemt. Het is tevens de boodschap die via hem in woord en geschrift onder de natiën werd bekend gemaakt.

Als een ware stylist beschrijft Paulus zijn bediening in een tussenzin. Een onderbreking. Want door Israëls ongeloof ging het evangelie naar de natiën. Tijdelijk, omdat GOD de draad t.Z.t. weer met hen zal oppakken. Wat GOD vandaag doet onder de natiën is een intermezzo. Ook de naam Paulus wijst daar op. Vanaf het moment dat Saulus zich wendde tot de natiën (Hand.13:9), ging hij Paulus heten. Ons woord ‘pau-ze’ is er ook mee verwant.

Gods verborgen werk vandaag onder de natiën is een unieke, (menselijk) onvoorziene onderbreking. Voor alle ins en outs daarover, moeten we bij Paulus zijn. Bij zijn evangelie.

Delen: