GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk

25-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.

Velen menen dat het Nieuwe Testament gaat over een opvallende rabbi met een bijzondere leer. En over hoe hij daardoor jong werd omgebracht. En zeker, dat was ook spectaculair. Maar het verklaart niet de impact die deze Jezus binnen één generatie tot ver buiten Israëls landsgrenzen kreeg. De echte verklaring daarvoor is, wat er plaatsvond drie dagen na zijn kruisiging. Toen bleek zijn verzegelde graf leeg! Zelfs de grootste tegenstanders hebben dat nooit kunnen ontkennen.

Maar daar bleef het niet bij. Jezus Christus is in de veertig dagen daarna vele malen in levende lijve verschenen. Paulus noemt Jakobus en Petrus bij name. Verder aan ‘de twaalf’ en aan al de (zeventig!) apostelen en zelfs een keer aan vijfhonderd broeders tegelijk. De Korinthiërs konden het destijds de meesten van hen nog navragen. M.a.w. dat Christus uit de doden is opgewekt is een historisch gedocumenteerd feit van de eerste orde!

Het Nieuwe Testament predikt geen godsdienstige leer of filosofie. Het is de neerslag van wat ooggetuigen hebben gehoord, gezien en getast. Christus Jezus leeft! Precies zoals was voorzegd!

Delen: