GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:20 – duur gekocht!

27-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… En dat jullie zijn niet van jezelf zijn? Want jullie werden duur gekocht. Verheerlijkt dan de God in jullie lichaam!

Paulus betoogde dat omdat GODS geest in het lichaam van iedere gelovige woont, zij dus een tempel zijn. Een woonplaats van GOD. Wat in en met deze tempel gebeurt is niet vrijblijvend. Wij zijn niet van onszelf, maar GODS eigendom. Gekocht met een hoge prijs. Uiteraard doelt Paulus daarbij op de losprijs die Christus Jezus betaalde met de prijs van zijn leven. Alleen door te sterven kon hij de dood overwinnen. Maar Christus stierf niet zomaar; hij stierf “de dood van het kruis”. Zó werden we vrijgekocht; dát is onze waarde in GODS ogen!

Mijn lichaam is dus niet van mijzelf maar een tempel van GOD. Gekocht met de hoogst denkbare prijs. Dat is wat ik ben en wat mijn waarde is. Mijn waarde wordt dus niet bepaald door hoe ik over mijzelf denk. Ook niet door wat anderen van mij vinden. Mijn waarde is reeds vastgesteld en van Godswege bewezen. Mijn lichaam behoort niet GODS tempel te zijn, nee, het is GODS tempel. Door dat te beseffen verheerlijk ik “de GOD” in ‘mijn’ lichaam. Dat maakt mijn bestaan waardevol!

Delen: