GoedBericht.nl logo
English Blog

Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit

17-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik weet dat JAHWEH u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen.

Het is Rachab die hier aan het woord is, een inwoonster van het land Kanaän. Ze vertelt aan Israëlietische verspieders dat ze had vernomen hoe JAHWEH veertig jaar eerder, voor de ogen van Israël de wateren van de Schelfzee had doen opdrogen (:10). En ook hoe voortvarend vijandige volken waren onderworpen. En nu sidderden alle inwoners van Kanaän omdat ze wisten dat het land van Godswege aan het volk Israël zou toekomen.

Schriftcritici wekken graag de indruk dat een intolerant volkje, zich beroepend op hun eigen religie, de inwoners van Kanaän verjoeg en ombracht. Vergeet het maar. Zo is het niet gegaan. Israëls GOD had zich bewezen en in Kanaän wist men dat. Inderdaad, men weigerde zich daar te onderschikken aan deze GOD, maar aan zijn realiteit werd niet getwijfeld. Voor ons wellicht moeilijk voorstelbaar omdat in onze tijd GOD zich verborgen houdt.

Wacht maar. De tijd is nabij dat (de nu nog verborgen) GOD zich opnieuw een realiteit zal betonen. Onmiskenbaar! De stem van Schriftcritici en atheïsten zal dan voorgoed verstommen.

Delen: