GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:15 – de voeten geschoeid

23-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en de voeten geschoeid in gereedheid van het goede bericht van de vrede…

De lendenen omgord met de waarheid, spreekt van de waarheid kennen en haar paraat hebben. Het schoeisel waarvan hier sprake is, heeft eveneens met paraatheid te maken. In dit geval zijn het de voeten die gereed zijn, d.w.z. geschoeid en dus paraat om te gaan. Met onze mond vertellen we het goede bericht maar onze voeten brengen het.

Eerder schreef Paulus in deze brief dat Christus vandaag vrede evangeliseert aan hen veraf en hen die dichtbij zijn (2:17). Het verwijst naar het evangelie dat Paulus onder de natiën mocht brengen. Zonder onderscheid. Een boodschap van vrede en verzoening. Het is het goede bericht dat GOD door het bloed van het kruis vrede maakt en alle vijanden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde met zich verzoent (Kol.1:20). Leest u het goed? GOD maakt van iedere vijand een liefhebber van Hem!

Klinkt het niet vreemd dat “het goede bericht van de vrede” een onderdeel is van een wapenrusting? Inderdaad, maar dat is nu juist de clou. Om staande te blijven is goed schoeisel onontbeerlijk. En dat schoeisel is dit “evangelie van de vrede”. Dát mogen we brengen. Overal!

Delen: