GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid

22-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Sta dan, terwijl jullie lendenen omgord zijn in waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid hebben aangetrokken…

Na de gordel noemt Paulus het borstharnas. Het eerste staat voor waarheid, het tweede voor rechtvaardigheid. Die twee vormen een onlosmakelijk koppel. Elders schrijft Paulus dat waarheid in onrechtvaardigheid ten onder wordt gehouden (Rom.1:18). De liefde in 1Korinthe 13 verblijdt zich niet over onrechtvaardigheid maar is blij met de waarheid (13:6). Onrechtvaardigheid is een ander woord voor ‘de leugen dienen’. Rechtvaardigheid wil zeggen: recht doen. Dat is in de eerste plaats recht doen aan de waarheid.

De gordel van waarheid wordt in één adem genoemd met het borstharnas van de rechtvaardigheid. De waarheid kennen stelt ons in staat van paraatheid in een duistere wereld. Maar rechtvaardigheid maakt dat we de waarheid ook spreken en betrachten. Het één kan niet zonder het ander. Zonder kennis van de waarheid stelt rechtvaardigheid niets voor. Dan is er immers niets om recht aan te doen. Maar alleen de waarheid kennen zonder daarvoor uit te komen, stelt uiteraard ook niets voor.

Eerder in deze brief (5:9) noemde Paulus “rechtvaardigheid en waarheid” als de vrucht van het licht. In een duistere wereld mogen we het licht laten schijnen: uitkomen voor Gods waarheid!

Delen: