GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?

07-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Waar is dan jullie gelukzaligheid?

Paulus had in Galatië voortvarend het Evangelie van GODS genade gepredikt. Dat was met recht een boodschap van genade, want het had grote vreugde gebracht. Vreugde, omdat het spreekt van beloften en garanties om niet, gratis.

Later waren in deze landstreken mensen gekomen die leerden dat om rechtvaardig te leven, men niet buiten de wet van Mozes om kan. Behoud is dan weliswaar om niet, maar wie rechtvaardig wil leven dient de wet van Mozes te onderhouden. Paulus is compleet verbijsterd wanneer hij verneemt dat deze predikers zoveel ingang kregen. Kosher eten, de sabbat en allerlei hoogtijden werden in ere gehouden. Ook de besnijdenis werd gepraktiseerd onder deze heidense gelovigen. Logisch, want als rechtvaardig leven niet los te zien is van het houden van Mozes’ wet, dan is dat de consequentie.

Ooit waren deze niet-Joodse mensen zo gelukkig met pure genade. Maar wat was daar nu nog van over? Men was begonnen in geloof en nu eindigden ze in werken. Men probeerde rechtvaardig te leven. Maar daarmee miskende men, dat ze reeds rechtvaardig waren. Hoe belangrijk daarom te blijven staan in de genade. Want slechts daar is gelukzaligheid te vinden!

Delen: