GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer

15-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Voor het overige, wordt bekrachtigd in de Heer en in de macht van zijn sterkte.

Uit de woorden “voor het overige” blijkt dat de brief hier wordt voortgezet met een nieuw onderwerp. Het gaat over kracht, macht en sterkte dat te vinden is in de Heer. Eerder, in 1:19 lazen we ook over “de macht van zijn sterkte”. Toen ging het over GODS vermogen waarmee Hij Christus uit de doden opwekte en plaatste aan zijn rechterhand, boven alle overheid en macht. Maar dat niet alleen. Diezelfde “macht van zijn sterkte” plaatst ook ons in die positie. Hij is daar te midden van de hemelsen en ook onze plaats als gelovigen is daar. Bestemd voor een alomvattende taak in “de komende aeonen” (Ef.2:7). Dit raakt het grote onderwerp van deze brief: de ekklesia die als één lichaam is verbonden met Christus, het hoofd. Zijn positie is de onze.

Uit deze enorme waarheid zouden we onze kracht putten en sterk worden. Beseffend wie we zijn en wat onze bestemming is. Gelovigen nu vormen de voorhoede, de eerstelingen. Alles is er aan gelegen dat zij staan en blijven staan op hun ‘erfdeel’ en zich daarvan niet laten afbrengen. Want er zijn kapers op de kust…

Delen: