GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:9 – hun en jullie Heer

14-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En heren, doe hetzelfde naar hen toe. Laat het dreigement na. Jullie weten dat hun en jullie Heer in de hemelen is en bij Hem is geen aanzien des persoons.

De waarheid die Paulus zojuist aan gelovige slaven voorhield, geldt net zo goed ook voor gelovige heren (=eigenaren). Hun maatschappelijk positie moge dan heel verschillend zijn, de overeenkomst is toch dat beiden dezelfde Heer in de hemelen hebben. Wat Paulus daarmee feitelijk zegt is dat ook de ‘heren’ zelf, slaven zijn. De ‘heren’ hoeven zich dus niets te verbeelden.

Het Evangelie beoogt geen maatschappelijke structuren te veranderen maar het verandert harten van mensen. Heren leren zichzelf zien als slaven van de “Heer in de hemelen”. Wie dat beseft dreigt niet langer met geweld. De wetenschap om zelf een Heer te hebben maakt blij, maar ook bescheiden en inlevend.

De waarheid dat bij de Heer “geen aanzien des persoons” is, wordt vaak herhaald  in het NT. Het betekent dat Hij niet partijdig is of afgaat op afkomst, maatschappelijke positie of de buitenkant. Hier betekent het: voor de ene Heer is een slaaf niet minder dan zijn eigenaar. Hoe anders wordt onze kijk op zaken, wanneer we het leren bezien vanuit GODS perspectief!

Delen: