GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:20 – bindend om te spreken

30-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… bekend te maken het geheim van het goede bericht, (ten behoeve waarvan ik een ambassadeur ben in een keten), om daarin vrijmoedig te zijn, zoals het mij bindend is te spreken.

In de voorbede die hier ter sprake komt vormt de bekendmaking van het goede bericht het speerpunt. Dat ligt in de aard van het goede bericht besloten. Een bericht of mededeling vraagt om door gegeven te worden. Want ja, hoe zou men kunnen geloven als het niet eerst wordt verteld (Rom.10:14)? Het geheim van het goede bericht waarvan Paulus ambassadeur is, is het woord van verzoening dat aan hem was toevertrouwd (2Kor.5:20). Zoals Paulus in de Romeinen-brief schreef: hun verwerping (nl. van Israël) is de verzoening der wereld (Rom.11:15). Nu Israël vanwege ongeloof tijdelijk terzijde staat, zou de boodschap klinken van “de verzoening der wereld”!

Al is de wereld vijandig (Paulus was geketend!), de boodschap die we hebben spreekt van de ene GOD die vijandschap omzet in vrede! Al slaat de wereld GODS Zoon aan het hout, GOD rekent het niet toe. Hij gaat aan elk mensenkind het Leven geven dat Christus aan het licht bracht in zijn opstanding. Niemand uitgezonderd. Dát woord was voor Paulus bindend om te spreken.

Delen: