GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:20 – ambassadeur in een keten

29-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… in vrijmoedigheid bekend te maken het geheim van het goede bericht, (ten behoeve waarvan ik een ambassadeur ben in een keten), om daarin vrijmoedig te zijn, zoals het mij bindend is te spreken.

Paulus is een gezant of ambassadeur. Een ambassadeur is iemand die zijn regering in den vreemde vertegenwoordigt. Zo iemand bemoeit zich niet met de binnenlandse aangelegenheden van het land waarin hij te gast is. Hij heeft maar één missie en dat is de regering van zijn land waardig te representeren. In het internationale recht is een ambassadeur ‘diplomatiek onschendbaar’. Zou een gastland een ambassadeur gevangen nemen, dan is dat niet minder dan een oorlogsverklaring.

Paulus is zo’n ambassadeur… in een keten. Maar verklaart Paulus nu de oorlog? Integendeel! Vrijmoedig maakt hij juist “het geheim van het goede bericht” bekend waarvoor hij een ambassadeur is. Paulus’ voeten zijn geschoeid met “het evangelie van de vrede” (:15). In 2Korinthe 5:19,20 zegt hij een ambassadeur van Christus te zijn aan wie “het woord van de verzoening” is toevertrouwd. GOD verzoent, d.w.z. Hij maakt van vijanden vrienden. Zie daar “het geheim van het goede bericht”! GOD maakt vrede door het bloed van het kruis, door alle vijanden met zich te verzoenen (Kol.1:20)!

Delen: