GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:16,17 – één brood, één lichaam!

20-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Het brood dat wij breken is dat geen gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij de velen zijn één brood, één lichaam, want wij hebben allen deel aan het ene brood.

In de nacht dat Jezus werd overgeleverd en het Pascha met de zijnen vierde, dankte hij voor het brood en zei: “dit is mijn lichaam ten behoeve van jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis” (11:24). Hadden we enkel de verslagen in de evangelie-beschrijvingen gehad, dan zouden deze woorden slechts van toepassing zijn op de Pascha-viering. Het bijzondere echter is wat Paulus (naar eigen zeggen) van de Heer zelf over deze maaltijd heeft vernomen (11:23). De woorden “dit is mijn lichaam” spreken van de ekklesia, “het lichaam van Christus”! Niemand die dat wist, het was verborgen en specifiek aan Paulus geopenbaard. Want via hem werd de waarheid bekend gemaakt van de ekklesia als “het lichaam van Christus”!

Als gelovigen die deel uitmaken van deze ekklesia vieren we geen Pascha. Voor ons bestaan sowieso geen rituelen. Maar wanneer we samen zijn en met elkaar eten en drinken dan is dat een uitdrukking van gemeenschap. We zijn één en we vieren in vreugde dat zoals het brood één is, wij ook één lichaam vormen!

Delen: