GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:18 – deelgenoten van het altaar

21-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zie op het Israël naar het vlees. Zijn niet degenen die de offers eten deelgenoten van het altaar?

Paulus argumenteert met enkele retorische vragen dat gelovigen zich verre zouden houden van de afgodendienst. Hij doelt in dit verband op vieringen in tempels waarbij bezoekers deelnamen aan maaltijden (:21). Zou wie dat doet, niet deelnemen aan (en dus instemmen met) de afgodendienst? Net zoals ook wie deelneemt aan de maaltijd in de ekklesia, daarmee ook gemeenschap heeft met het bloed en het lichaam van Christus (waar brood en beker immers naar verwijzen; 16,17)?

In vers 19 ontleent Paulus een argument aan het volk Israël onder het oude verbond. Daar was het zogenaamde ‘vredeoffer’, waarbij een geslacht dier op het altaar tot God opsteeg terwijl het overgebleven vlees bestemd was om op dezelfde dag door het volk te worden gegeten (Lev.7:15). Dat was een offer van vrede (gemeenschap!), waarbij het volk deel had aan het altaar en aan het offer dat vandaar opsteeg.

Het vredeoffer is een prachtig type van hem die werd geslacht en vervolgens verhoogd werd en opsteeg uit het graf tot God. Door te eten van het vredeoffer had het volk deel aan het altaar. Eten in zo’n setting is puur eredienst!

Delen: