GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:10 – de volwassenheid

26-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wanneer de volwassenheid zou komen, dan zal het deelsgewijze teniet gedaan worden.

Het woord voor ‘volwassenheid’ hier (Gr. teleios) betekent letterlijk ‘beëindigd’. Het duidt op iets dat ‘af’ of ‘gaaf’ is, bijvoorbeeld een offerdier. Of iets dat ‘af’  is qua ontwikkeling. In deze brief komt het woord nog 2x voor (2:6; 14:20), vertaald met ‘rijp’ en ‘volwassen’. Ook in de context van hoofdstuk 13 staat “de volwassenheid” tegenover de kinderlijke fase (:11).

Hier in vers 10 wordt “de volwassenheid” in contrast gebracht met “het deelsgewijze”. In de dagen dat deze brief werd geschreven was Gods openbaring nog stuksgewijs. Maar die fragmentarische fase zou overgaan in “de volwassenheid”. Waarmee Paulus ook zegt dat de tijd van “de volwassenheid” nog steeds niet was aangebroken. Zou die tijd eenmaal aanbreken dan zouden de uitingen van ‘profeteren’, de ’talen’ en de ‘kennis’ tot het verleden behoren. Niet langer nodig aangezien hun functie vervuld zou zijn.

“De volwassenheid” breekt aan als het inzicht volgroeid is. Paulus verwijst naar de tijd dat hij het woord van God zou hebben voleindigd of gecompleteerd (Kol.1:25). Niet alleen maar bekendgemaakt, maar ook geboekstaafd. En ook de geschriften gebundeld. Zover was het in die dagen nog niet, maar de tijd zou komen… de volwassenheid!

Delen: