GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:9 – fragmentarisch

25-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want deelsgewijs kennen wij en deelsgewijs profeteren wij.

Het woord voor ‘deels’ gebruikte Paulus al eerder. Bijvoorbeeld als hij schrijft (11:18): “ten dele geloof ik dat”.  De kennis en het profeteren van Godswege dat in Paulus’ dagen werd doorgegeven, was stuksgewijs. Hier was iemand aan wie een bijzondere openbaring ten deel viel, en daar was een ander die profeteerde. De één gaf zijn of haar boodschap mondeling door terwijl weer een ander zijn ‘stuk’ juist opschreef.

Alles met elkaar waren het talloze mondelinge en schriftelijke fragmenten van Godsopenbaring die over heel de wereld verspreid waren. Het was een fascinerende tijd omdat God rechtstreeks via vele gelovigen zijn woord bekendmaakte. Al was er natuurlijk ook kaf onder het koren van geestelijke uitingen die niet van God afkomstig waren. Vandaar dat Paulus de Thessalonikers aanspoorde: “veracht de profetieën niet, maar toetst alles…” (1Thes.5:20,21).

Hoe enerverend de tijd ook was waarin God zich direct openbaarde, het was wel fragmentarisch. Zoals talloze puzzelstukjes die overal verspreid liggen. Dat kan uiteraard niet de beoogde eindsituatie zijn want de puzzelstukjes horen bij elkaar. Zodat alle fragmenten, perfect passend, één totaalbeeld geven. Daar was in Paulus’ dagen het wachten op. En die tijd zou binnenkort aanbreken…!

Delen: