GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:22 – sterker dan GOD?

24-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Of zijn wij de Heer jaloers aan het maken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?

Door deel te nemen aan de religieuze festiviteiten in Korinthe, conformeerden de gelovigen zich aan afgodendienst. Maar wie dat doet, is bezig de Heer te provoceren en te tergen. De enige God verdraagt het niet zijn plaats te delen met andere goden. Dat is onbestaanbaar, punt.

Reken maar dat er zwaarwegende sociale redenen konden spelen om mee te doen met de omgeving. “Iedereen doet het toch? Waarom doen jullie moeilijk en blijven jullie afzijdig? Jullie zijn toch óók godsdienstig?”. Dat waren ongetwijfeld enkele van de tegenwerpingen die standvastige gelovigen te horen kregen. Het is niet aangenaam om voor de voeten geworpen te krijgen dat je je onaangepast opstelt. Of dat je liefdeloos, eigenwijs en hoogmoedig bent. Dan moet je sterk in je schoenen staan om voor zulke druk niet te bezwijken (vergl. :12).

Ooit kwamen veel Israëlieten in de woestijn om, doordat ze meededen met de religieuze vieringen van de omliggende volken. GOD laat nu eenmaal niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten (Gal.6:7). GOD is altijd sterker. Juist dat geeft ook kracht om te staan en te weerstaan!

Delen: