GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:4 – hij werd opgewekt

11-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik leverde aan jullie in de eerste plaats over, hetgeen ik ook ontving, dat Christus stierf (…) en dat hij werd begraven en werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften.

Er is een subtiel verschil tussen ‘opgewekt worden’ en ‘opstaan’. ‘Gewekt worden’ heeft primair met de geest te maken terwijl ‘opstaan’ een daad van het lichaam is. Vergelijk het met wat er gebeurt bij het wakker worden. Eerst word je gewekt uit de slaap-toestand en vervolgens sta je op uit bed (vergl. Ef.5:14).

Christus stierf en lag tot de derde dag dood in het graf. Het was GOD die hem van daaruit opwekte. Zou GOD dat niet hebben gedaan, dan was Christus nog steeds dood geweest. Tientallen keren zegt de Schrift dat GOD Christus opwekte vanuit de doden (Rom.6:4). De leer dat Christus uit het graf verrees omdat hijzelf God zou zijn, is niet alleen onwaar maar ook een fatale misvatting. Want deze leer maakt het onmogelijk van harte te geloven dat GOD hem opwekte (Rom.10:9).

GOD kan niet sterven en hoeft daarom ook niet te worden opgewekt. Christus daarentegen lag dood in het graf. Ik herhaal: dood. Maar GOD wekte hem, zodat Christus eens voor altijd opstond!

Delen: