GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan

21-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… hem opwekkend vanuit doden…

Het grote onderwerp in het ‘Nieuwe Testament’, is de opwekking van Christus uit de doden. Als een historisch en bewezen feit dat voorzegd was in de Schriften. En ook als het fundament voor onze toekomstverwachting. Christus Jezus is immers de Eersteling uit de doden en dat betekent dat de rest zal volgen. Zijn overwinning op de dood is de garantie dat de dood eens teniet gedaan zal worden.

Dat Christus is opgewekt, is niet hetzelfde als dat hij is opgestaan. Hij werd opgewekt door God terwijl hijzelf opstond. In die volgorde. Zoals ook wij elke morgen worden gewekt uit de slaap (b.v. door de wekker) maar vervolgens zelf opstaan uit ons bed. In het gewekt worden ben ikzelf passief. Het overkomt me. Maar het opstaan is een activiteit.

Er is nog een verschil. Het (op)gewekt worden betreft de geest. Je wordt gewekt uit de toestand van de slaap. Of van de dood. Het is de geest die ontwaakt maar het lichaam staat op. GOD wekte Christus en maakte hem levend. Dat was geheel GODS werk. En daardoor kon Christus opstaan en het geopende graf eens voor altijd achter zich laten!

Delen: