GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief

19-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals ook de Christus de ekklesia lief heeft en zichzelf overlevert ten behoeve van haar…

Paulus stelt in dit gedeelte aan de mannen Christus ten voorbeeld. Zoals Christus de ekklesia liefheeft, zo zouden de mannen hun vrouwen liefhebben. Uitgangspunt is: Christus heeft de ekklesia lief. De ekklesia is maar niet de som van alle gelovigen, individueel. Nee, de ekklesia is de vergadering van de gelovigen. Waar gelovigen samen zijn rond Christus, het Hoofd, al zijn het er maar twee of drie, dan wordt daar het hele volk aanwezig gerekend (Ef.3:18). Want een ekklesia is een volksvergadering (Hand.19:41).

Christus heeft de ekklesia lief. Deze waarheid geeft aan het samenzijn van gelovigen een bijzondere betekenis. Zij zijn geen los zand, maar met elkaar verbonden als een organische eenheid. Daarom zoeken gelovigen elkaar ook op. Ze horen immers bij elkaar. Alleen zó kan ook de onderlinge liefde beleefd worden. Naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen en aanmoedigen. En eventueel corrigeren.

Wanneer gelovigen vergaderd zijn rond Christus, reinigt Hij hen door zijn woord en maakt Hij hen stralend (5:27). Zij zijn één en behoren als één lichaam bij elkaar. Daarom heeft Christus de ekklesia lief!

Delen: