GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:19 – overtreffend groot!

17-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… wat de overtreffende grootte van zijn macht is aan ons die geloven, naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte, welke Hij inwerkt in de Christus, Hem opwekkend vanuit doden, en Hem doen zitten rechts van Hem, te midden van de hemelsen…

Een enorme verwachting is ons deel geworden. Want GOD roept ons daartoe. Hij heeft ons voorbestemd tot een erfenis die gekenmerkt wordt door hemelse heerlijkheid. Het voorgaande vers sprak daarover. Maar hoe kan God ons zo’n verwachting geven en voorbestemmen tot zulke heerlijkheid? We zijn toch maar nietige stervelingen? Als rupsen vastgekleefd aan de aarde? Bovendien van huis uit “kinderen van boosheid”, niet anders dan de rest van de mensheid (2:3)

Om deze vragen te beantwoorden brengt Paulus een ander element in. GODS kracht aan ons die geloven is “overtreffend groot”! Hij brengt armzalige, doelmissende, vergankelijke aardbewoners tot duizelingwekkende hoogte van onvergankelijke, hemelse glorie!

En Paulus vervolgt: het is dezelfde kracht die Christus opwekte vanuit de doden. Eens voor altijd. Maar dat niet alleen: hij werd vervolgens verhoogd aan GODS rechterhand. Boven alles verheven. Welnu, diezelfde kracht brengt ook ons vanuit de diepste diepte tot de hoogste hoogte.
Over GODS vermogen denken we nooit te groot!

Delen: