GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:1 – assistenten en beheerders

28-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Laat een mens zó met ons rekenen: als assistenten van Christus en beheerders van Gods geheimen.

Paulus plaatst zijn werk en dat van Apollos (:6) hier in perspectief. Apollos was via Priscilla en Aquila nauwkeurig op de hoogte gebracht van Paulus’ onderwijs (Hand.18:26). Paulus had ooit de ekklesia in Korinthe geplant terwijl Apollos haar nadien had begoten’. Maar slechts God deed groeien en Paulus en Apollos mochten Hem daarin assisteren.

Paulus was niet alleen een assistent maar (samen met Apollos) ook een “beheerder van GODS geheimen”. Het woord voor ‘beheerder’ in het Grieks betekent letterlijk ‘huishouder’. Een ‘huishouder’ is geen eigenaar van het huis maar degene die aangesteld is om de huishouding te regelen en de administratie ervan bij te houden. Paulus was een ‘huishouder’ van GODS geheimen. Aan hem waren geheimenissen of verborgenheden toevertrouwd. Waarheden die tot dan toe nooit waren geopenbaard. Paulus was geroepen deze geheimen bekend te maken. Om ze op te schrijven en de regels en de principes van de huishouding te onthullen.

Daarom, wanneer we willen weten waar het om gaat in het tegenwoordige “huis van GOD”, de ekklesia, dan moeten we bij Paulus wezen. Want bij hem ontdekken we GODS geheimen!

Delen: